onsdag 28. april 2010

Verdier og fortellermåter i litteraturen


Vi har i de siste ukene hatt om fortellermåter og verdier i litteratur fra ulike tider og ulike kulturer. Vi har lest tradisjonelle sjangere som sagaer, myter og eventyr, og dere har fordypet dere i ett av følgende litterære temaer: ”Ondskap i litteraturen” eller ”Kvinnesyn og kjønnsroller i litteraturen". Som en avslutning på dette emnet får dere velge mellom to bloggoppgaver:


1 Skriv et blogginnlegg med utgangspunkt i temaet du har fordypet deg i. Du velger selv sjanger og hva du vil fokusere på. Her er noen forslag:

  • Et dikt eller novelle som omhandler emnet ditt.
  • En kommentar til hvordan emnet blir behandlet i en eller flere av de tradisjonelle tekstene, eller i den moderne teksten.
  • En sammeligning av hvordan emnet blir behandlet i den moderne og de tradisjonelle tekstene. Her kan du også trekke inn andre fortellinger du kjenner til, moderne eller tradisjonelle.

2 Skriv et blogginnlegg om helter før og nå. Hvis du velger denne oppgaven, må du lese en kort tekst på It’slearning som gir eksempler på framstilling av helter i sagalitteraturen (den heter ”Helteportretter”). Du kan bruke eksempler fra tekster og filmer vi har jobbet med på skolen, men her kan du gjerne også trekke inn helter fra andre tekster og filmer. Helter fra virkeligheten kan du selvfølgelig også ta for deg. Du kan velge å fokusere på noen enkelte helteskikkelser, eller du kan gi en generell kommentar til framstilling av helter før og nå.

Bilder: "Untitled" og "Viking Armor", begge fra FlickrCC

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar